Voorstelling

VOORSTELLING

 

 

ZAAKVOERDER

LINDA GEYSKENS

 

Linda Geyskens is geboren en getogen in de buurt van Tessenderlo. Ze heeft haar diploma Industriële Scheikunde behaald aan het Hoger Instituut der Kempen in 1977.

In 2007, na heel wat ervaring te hebben opgedaan, startte ze een eigen milieuadviesbureau.

Sinsdien is ze de ganse dag in de weer om haar klanten bij te staan met raad en daad.

BUREAU

Ipsius Bvba

Milieuadviesbureau

Ipsius Bvba is een milieuadviesbureau voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Van industriële bedrijven tot zorgverlenende en sociale instellingen, overheidsbedrijven, … allen kunnen er terecht voor correct milieuadvies.

 

Ipsius Bvba is werkzaam in Vlaanderen, zij het overwegend in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dit neemt niet weg dat bepaalde diensten ook buiten de land- en gewestgrenzen aangeleverd kunnen worden. Denk maar aan het implementeren van milieuzorgsystemen, het opleiden van interne auditoren, het toelichten van de Europese regelgeving aan niet-Europese bedrijven.

 

 

Even stilstaan bij ons aanbod

Milieucoördinator (MC)

Indien een bedrijf de verplichting heeft om een milieucoördinator (MC) aan te stellen, kan dit overgedragen worden op een extern milieucoördinator. Deze persoon moet niet op de loonlijst van het bedrijf staan. Het volstaat dat het bedrijf een overeenkomst afsluit met een extern MC die erkend is door de Vlaamse Minister van Leefmilieu. De extern MC bewijst zijn nut voor een bedrijf doordat zij of hij hun specifieke kennis en ervaring binnen een beperkt tijdsbestek efficiënt kunnen inzetten.

 

Milieuwetgeving

Het is voor een bedrijf een hele heksentoer om de milieuwetgeving op te volgen. Een tijdrovende bezigheid; toch is het belangrijk om op de hoogte te blijven. Hier ligt een taak weggelegd voor een specialist. Ipsius Bvba rapporteert op regelmatige basis de gewijzigde wetgeving via een overzichtelijk inventaris met een toelichting van de voor uw bedrijf relevante items.

 

Milieuadvies - Milieuvergunningen

Milieuvergunningsaanvragen, problematiek rond bodem, geluid, geur, afkoppelen hemelwater, lozen van afvalwater, luchtemissies, gevaarlijke stoffen, best beschikbare technieken, etc. ... Haal op tijd een milieuadviseur in huis voor de opvolging van uw projecten. De huidige regelgeving is zeer divers en ingewikkeld. Eén stap overslaan in de voorbereiding zet uw project al snel op de lange baan. Ipsius Bvba staat borg voor het opstellen van goed onderbouwde milieuvergunningsaanvragen en volgt uw project mee op zodat u geen belangrijke stappen uit het oog verliest.

 

Milieuadministratie

Ipsius Bvba biedt een breed gamma aan administratieve ondersteuning aan. Wij rapporteren een degelijke integraal milieujaarverslag aan de overheid, vullen correct de heffingsformulieren aan VMM in, zorgen voor de aangifte van het verpakkingsafval aan Val I Pac of Fost Plus, etc.

Laat uw interne milieudienst ondersteunen door een ‘ervaringsdeskundige’.

 

Milieuzorgsystemen

Steeds meer bedrijven hebben de intentie om hun milieuaspecten te beheersen via een milieuzorgsysteem. Het opzetten van een milieuzorgsysteem is DE specialiteit van Ipsius. Wij beschikken over templates voor ISO documenten en handboeken, hebben handige tools om de risicoanalyse uit te voeren en een milieuzorgprogramma te lanceren. Wij leiden uw medewerkers op en zorgen voor een vlotte implementatie. Indien gewenst zijn wij aanwezig tijdens externe audits.

Ipsius Bvba biedt een uniek onderhoudssysteem aan voor het updaten van de wettelijke eisenregister en het milieuaspectenregister, het uitvoeren van interne audits, leveranciersaudits en compliance audits, het voorbereiden van de management review, etc. Dat is alvast wat minder werk voor uw eigen diensten.